Управление на учебните процеси Елена Терзиева

Елена Терзиева

Управление на учебните процеси

Организиране, приоритизиране и управление на учебните процеси. Гъвкав подход, създаване на приятелска среда, разработване на методики.
Сътрудничество с други хора, включително членове на екипи с различни функции, местоположения и часови зони

LinkedIn
YouTube
Menu