За Организации

С партньорства всичко се постига по-ефективно и устойчиво. Ако сте организация с близки до нашите дейности, мисия и цели, свържете се, за да обсъдим възможностите за колаборация.

Фондация “Kamer Design” обединява практикуващи дизайнери с хора и организации, които наемат, възлагат, подкрепят и насърчават  професионалисти.  Така помагат на хората да вземат естетически мотивирани решения относно облагородяване на заобикалящите ги пространства, среда и дом. Ние вярваме, че публично-частните партньорства са най-ефективният начин за повишаване на качеството на жизнената обстановка, начина на живот и устойчивото градско развитие.

Фондация “Камер дизайн” предоставя уникален форум за обмен на важни ресурси и завладяващи идеи. Чрез партньорствата си с публичния сектор, частната индустрия и фондациите,  Фондацията се ангажира да добавя стойност към нашите общности чрез сътрудничество. Нашата фондация катализира и разширява мащаба на дизайнерски решения с голямо въздействие за подобряване на качеството на жизнената среда и общностите по целия свят.

Насърчаваме цялостен, всеобхватен и интегриран подход към дисциплините на проектирането. Екипът ни от експерти катализира и мащабира дизайнерски решения с голямо въздействие и развива стратегически съюзи. Изграждаме силни партньорства с ключови сегменти на публичната и частната индустрия.

Партньорствата ни с важни индустриални сегменти и сродни институции влияят върху качеството и успеха на инициативите на общностите. Работейки в цял свят, ние събираме водещи умове, за да споделяме авангардно мислене във форум за сътрудничество. Резултатът е значима промяна, която има значение.Тази международна общност се застъпва за и улеснява прилагането на холистичен, всеобхватен и интегриран подход към дисциплините на дизайна.

    С изпращането на предложение към нас вие се съгласявате с нашите Политики за поверителност.

    Menu