Доброволци

При нужда да приложите експертизата си в полза на обществото се свържете с нас. Имаме нужда от хора с умения.

  Съгласявате се с Политиките ни за поверителност с изпращането на съобщение към нас.

  Мисията ни във Фондация “Kamer Design” е да помогнем на хората да вземат естетически мотивирани решения относно облагородяване на заобикалящата ги среда. Чрез образователни дейности и открит обмен на знания и иновации в областта на дизайна допринасяме за установяване на по-висок стандарт в проектирането и изпълнението .

  Ние насърчаваме трансформирането на пространствата, подобряване на жизнената среда, начина на живот и устойчивото градско развитие. Насърчаваме дизайна и иновации като инструменти за по-добро качество на живот. Проектите ни се фокусират върху подобряването на вътрешните и външните пространства. Чрез иновации и естествени материали постигаме резултати. Осигуряваме по-висока енергийна ефективност, по-добро здраве и безопасност. Друг ефект е постигането на по-добър достъп и функционалност, подобряване на естетиката и функционалността по пространствата.

  Не бихме могли да направим това, което правим без силата на всеотдайните ни доброволци, които вярват в нашата мисия. Не бихме могли да направим това, което правим без силата на всеотдайните ни доброволци, които желаят да работят в полза на обществото. Понякога имаме нужда от повече ръце, които да ни помогнат да свършим работата си. Това могат да бъдат хора с опит в различни области – дизайнери, архитекти, занаятчии. Това могат да бъдат автори на статии, визуални артисти, маркетолози и други. Всеки е добре дошъл. Ако се интересувате да отделите част от вашето време и опит, за да ни помогнете да изпълним нашата мисия, ще се радваме да ни пишете!

  Фондация в обществена полза “Камер Дизайн” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в България с ЕИК 206701241, извършващо дейности само в съответствие със своята мисия.

  Menu